Kolinda će na inauguraciji bit obučena kao Marija TerezijaMarija terezija
Autor
Originalni Autor

Nevenius Graf von Dubowatz

Više od Autora