Anto Đapić


Anto djapic
Dan antifašističke borbe može biti samo dan nacionalne izdaje i sramote, kada se grupa kriminalaca odmetnula protiv svoje države. Na komemoraciji žrtvama Jazovke, lipanj 1998