Branimir Glavaš


Glavas
Ako čovjek zna da je dao sve od sebe za slobodu suverene, samostalne, neovisne hrvatske države, da mu se ispunio dječački san, a meni se ispunio dječački san, vjerujem kao i vama svima. Tada puni to snagu, daje snagu, da ostaneš pri zdravoj svijesti, da izdržiš, da se ne pokolebaš, da napuniš akumulatore... Govor na trgu Slobode u Osijeku, veljača 2015.