Dinko Burić


Buric dinko
Školovao otac sina, potrošio čopor svinja, a zauzvrat, njemu škola vratila je kući bahatog vola! U Saboru, rujan 2012.