Ljubo Ćesić - Rojs


Ljubo
Samo treba biti muško i hrabro reći jesam, peder sam! U Saboru, srpanj 2003.