Nevenka Bečić


Nevenka
Joj, ne mogu sad o izborima, baš vrtim ražanj. 24sata, listopad 2015.