Tihomir Orešković


tihomir tim oreskovic
Kao što je rekao Steve Jobs, to je 'hunger'. Tako da bih vam na kraju želio da svi ostanete gladni. Obraćanje studentima na kampusu Sveučilišta u Dubrovniku, travanj 2016.