Velimir Bujanec


Buja
Ovu šajkaču mi je dala jedna žena iz Vukovara, pala je s četnika koji ju je silovao, ta me žena zamolila da vam to poklonim. Upućeno Mirjani Rakić u zgradi Vijeća za elektroničke medije, siječanj 2016.