Vladimir Šeks


Vladimir seks
Bivša vlast optužuje nas za revanšizam, a to nije istina... Svugdje u demokratskom svijetu vlast imenuje ljude u koje ima povjerenja da će provoditi njezin program, a kod nas se to naziva “političkom čistkom! U Osijeku, travanj 2004.