Pregovori su u tijeku

Vjernici spremni na kompromis: Kćer mi može pobaciti ako se uda za Srbina

Molitvene zajednice predložile su svetu iznimku apsolutnoj zabrani pobačaja u slučaju da žena zatrudni sa Srbinom.

Iako se protive pobačaju u baš svim okolnostima, molitvene zajednice ipak su pristale na kompromis i predložile da se zakonom posebno regulira trudnoća sa Srbima, čak i ako je dobrovoljna. U slučaju takve trudnoće, ovlast nad trudnicom preuzimaju njezini roditelji ili država.

- Da moja ćer zatrudnji sa Srbinom, to je jasno pokazanje da nije uračunjiva i pod prisilom demonskih sila. Takvo čeljade ne može brinit niti o sebi, a njezin plod je zametak zloga, samog Sotone Đavla, koji zbog njezinih grijeha kažnjava cijelu našu familiju srpskom krvlju. Poradi očuvanja ćudoređa i svetosti, takvo dite triba zatrt kao šta je naš milostivi Otac zatro Sodomu i Gomoru - tumači nam Ante Krdofil, predvodnik molitvene zajednice Hrvatski studiji.

Prema Katehističkoj kuharici, priručniku za narodno tumačenje biblijskog nauka, žena je dužna očuvati svetost života u svim okolnostima, osim ako je njezin plod sjeme Sotone Đavla. Zametak se tretira kao sjeme Đavla ako je otac Srbin ili ako je jedan od roditelja zaređen, kada pobačaju treba pristupiti dostojanstveno i u tajnosti.

Ovu zakonsku iznimku predložili su sami vjernici, no svejedno je nazivaju kompromisnom pa se već spremaju na drugi krug pregovora sa samima sobom.

Fotografija
Sanjin Strukic/PIXSELL

Facebook komentari