Lajkajte neprijatelje svoje

Papa podsjetio vjernike na Isusove riječi: “Ako vas uvrijede, šerajte njihov status” (Mat 5:44)

Citirajući Evanđelje po Mateju 5:44, Papa je osuvremenio odlomak riječima: - Lajkajte neprijatelje svoje, šerajte one koji vas kunu.

Islam slovi kao religija mira, a kršćanstvo kao religija ljubavi. Papa je zbog toga podsjetio vjernike da lajkaju i šeraju statuse koji ih uvrijede. 

U balkonskom obraćanju narodima, Papa Franjo podsjetio je vjernike da uvijek trebaju voditi miroljubivi dijalog, imajući Isusa kao uzor. Tako je podsjetio i na njegove riječi iz Evanđelja po Mateju 5:44, ali ih je osuvremenio: - Lajkajte neprijatelje svoje, šerajte one koji vas kunu.

- Mnogi vjernici zamijenili su ljubav s pasivnom agresivnošću. Sažalijevaju homoseksualce jer misle da će završiti u paklu, mole da Bog kazni njihove neprijatelje jer vide pravdu u patnji nepravednika. No, naš Učitelj govorio je sasvim suprotno. Sud prepustimo Ocu, naša jedina zadaća je da ljubimo Boga i svoje bližnje. To je još lakše otkako je Facebook uveo simbol srce kao reakciju na statuse - ohrabrio je Papa vjernike.

Iako je Papa izravno pozvao vjernike da lajkaju i šeraju statuse koji ih uvrijede, neki hrvatski svećenici ne slažu se s tim tumačenjem. Janko Nerast iz Bibinja na Stijeni ima posve drugačije tumačenje Papine poruke: - Ima li veće ljubavi nego dovest nepravednika na pravednički put, boga ti? Papa je jasno reka da ih treba privest Bogu da ih on sudi. Je, kako ćeš privest tvrdoglavog tovara sudiji nego silom?! Papa je indirektno reka da su svi krivovjerci ka tovari koje treba bacit sa stine pa neka im Bog sudi.

Hrvatski vjernici također smatraju da Papa ne bi nikada govorio nešto s čim se oni ne slažu te da liberalni mediji jednostavno projiciraju svoje stavove i tumače Papine poruke onako kako to njima odgovara.

Fotografija
Catholic Church (England and Wales)/Flickr CC

Facebook komentari