Radnice kamenskog pridruzhile se plenkovievom apelu za spas agrokora spasit

0
Rate this post

NR 3 – Embargo ili zabrana

Zastoje i kaznene mjere primjenjuju nadležna tijela kada se utvrde situacije koje uzrokuju profesionalne bolesti ili rizik od ozbiljnih i neposrednih nesreća.
NR 4 – Specijalizirane službe za sigurnosno inženjerstvo i medicinu rada (SESMT)

Odnosi se na tim stručnjaka koji će raditi na sprječavanju nesreća na radu i profesionalnih bolesti. Među njima su inženjer zaštite na radu, liječnik na radu, medicinska sestra na radu, pomoćnik medicinske sestre na radu i tehničar zaštite na radu; prema razini rizika poduzeća i broju zaposlenih.

NR 5 – Interna komisija za prevenciju nesreća (CIPA)

Povjerenstvo sastavljeno od djelatnika koji pomažu u prevenciji i otklanjanju rizika od nesreća, provodeći u praksi mjere koje imaju za cilj poboljšanje uvjeta rada.
NR 6 – Osobna zaštitna oprema (osobna zaštitna oprema)

Besplatna nabava OZO od strane poslodavca je obvezna zbog opasnosti i kemijskih, fizičkih, bioloških i mehaničkih agensa prisutnih u radnom okruženju. Na zaposleniku je da obveznu i ispravnu uporabu, odnosno, prema smjernicama za obuku, osiguranu OZO.
NR 7 – Program medicinske kontrole i zaštite na radu (PCMSO)

Sadrži mjere koje imaju za cilj promicanje i očuvanje zdravlja radnika. Obveza je poslodavca koji mora snositi troškove liječničkih pregleda kada dođe do prijema, otkaza, povratka na posao, promjene funkcije i periodično.

NR 8 – Zgrade

Utvrđuje minimalne tehničke zahtjeve u pogledu otpornosti na požar, toplinske izolacije, zvučne izolacije i kondicioniranja, konstrukcijske čvrstoće i nepropusnosti za pružanje sigurnosti i udobnosti tijekom rada.

NR 9 – Program prevencije rizika za okoliš (PPRA)

Na temelju fizikalnih, kemijskih i bioloških rizika, sastoji se od predviđanja, prepoznavanja, evaluacije (kvalitativne i kvantitativne) i sigurnosne kontrole radnog okruženja s ciljem očuvanja zdravlja i očuvanja tjelesnog integriteta zaposlenika.

NR 10 – Sigurnost u elektroenergetskim objektima i uslugama

Tijekom proizvodnje, prijenosa, distribucije i potrošnje moraju se poštivati ​​tehnički standardi nadležnih ili međunarodnih tijela. Uključujući faze projektiranja, izgradnje, montaže, rada, održavanja električnih instalacija i svih aktivnosti koje se provode u blizini radi sprječavanja rizika od električnog udara.

NR 9 - Program prevencije rizika za okoliš (PPRA)NR 11 – Prijevoz, kretanje, skladištenje i rukovanje materijalima

Utvrđuje niz zahtjeva za zaštitu radnika pri radu dizala, dizalica, industrijskog transporta, transportnih strojeva i ručnog transporta tereta.

  • NR 12 – Strojevi i oprema
  • Definira koje se sigurnosne mjere moraju poduzeti tijekom ugradnje, rada i održavanja strojeva i opreme.
  • NR 13 – Kotlovi i posude pod tlakom
  • Spriječava nesreće na radu tijekom montaže, rada i održavanja kotlova i tlačnih posuda kroz neke tehničke zahtjeve.
  • NR 14 – Pećnice

Uspostavlja mjere prevencije rizika tijekom proizvodnje, rada i održavanja industrijskih peći. NR 15 – Nezdrave aktivnosti i operacije

Definira nezdrave aktivnosti, poslovanje i uzročnike koji dugoročno mogu uzrokovati profesionalne bolesti, kao i granice tolerancije te sadrži specifikacije o načinima zaštite zaposlenika.

NR 16 – Opasne aktivnosti i operacije

Utvrđuje preventivne mjere koje se moraju poduzeti tijekom obavljanja djelatnosti s ozbiljnim i neposrednim rizikom, kao što su električna energija, zapaljive tekućine, eksploziv i drugo.

NR 17 – Ergonomija

Mnoge ozljede i profesionalne bolesti nastaju zbog nepoštivanja ergonomskih parametara koji imaju za cilj prilagodbu radnih uvjeta u odnosu na fiziološke karakteristike radnika te osigurati veću udobnost, sigurnost i učinkovitost na radu.

Blog

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime