Hrvatski postaje sluzhbeni jezik eu jer jedino hrvata ima u svakoj zemlji c

0
Rate this post

Takva jamstva za primjenu ove uredbe u skladu s načelima pravne predvidljivosti, odnosno samo i isključivo protiv rizika prijevare, korupcije i lošeg upravljanja proračunom Europske unije, dobili smo u prosincu – ne samo u obliku zaključaka Europskog vijeća, ali i u obliku autonomne obveze Europske komisije za primjenu ovih standarda, što je iznimno važan element, sastavni dio ovog sporazuma.

Pravna služba Vijeća priznala je da se rješenje o kojem se tada pregovaralo, u vrlo teškim uvjetima, vrlo nekonvencionalno, trebalo dogovoriti, u skladu s primarnim zakonom i samom uredbom.

Ovom prilikom želio bih istaknuti dva elementa vezana za ovaj kompromis koje je potrebno riješiti u ovom slučaju.

Prvo, suprotno uvriježenom mišljenju, sporazum o ovom pitanju ne prenosi nikakve nove nadležnosti na Europsku uniju. Odnos između država članica i Unije je kakav je bio. Te su nadležnosti, primjerice, glede vlastitih sredstava prenesene Lisabonskim ugovorom, koji je ratificiran u Poljskoj u skladu s čl. 90. ustava. Sada su te kompetencije samo korištene.

Druga stvar, izuzetno važna

Odluka o vlastitim sredstvima, u obliku koji će biti predmet procesa ratifikacije, ne rezultira komunitarizacijom bilo kojeg dijela duga Europske unije. To nije samo zbog teksta same uredbe, već i zbog ugovornog načela čl. 125. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, koji vrlo nedvosmisleno kaže da države članice ne smiju prenijeti odgovornost za dugove drugih država članica, a to nijedna odluka, odnosno podzakonski akt ne može promijeniti.

Ukratko, bilo je to iznimno intenzivno vrijeme, vrlo važno vrijeme za Uniju, s kojim Poljska može biti zadovoljna, jer se u svim važnim stvarima dogodio pozitivan razvoj događaja, a često i pozitivan završetak političkih procesa koji su jako nam je važno. Hvala vam puno.

Strateški pristup dizajniranju jedinstvene jedinice za njegu pacijenata

Philipsov strateški pristup temelji se na najnovijim konceptima u dizajnu medicinskih soba i omogućuje inovativno i optimizirano okruženje za njegu pacijenata. Niz usluga strateškog dizajna omogućuje transformaciju odjela, ustanove ili mreže medicinskih ustanova.

Tvrtka svoju stručnost crpi iz dugogodišnjeg iskustva u dizajniranju inovativnih rješenja svjetske klase, kao i kliničke i operativne izvrsnosti, osiguravajući iznimnu udobnost pacijenata i osoblja. Prednosti savjetovanja o strateškom dizajnu:

  • Veća udobnost pacijenta tijekom pregleda
  • Veća radna učinkovitost
  • Optimiziran tijek kliničkih zahvata

Novi inovativni zdravstveni sustav

HealthSuite Labs najava – prvi inovativni digitalni laboratorij za implementaciju novih modela u povezani zdravstveni sustav pomoću digitalnih tehnologija. Centar je okruženje pogodno za nastanak inovativnih rješenja i vodi stvaranju kombiniranog sustava skrbi za pacijente na najvišoj razini.

Novi inovativni zdravstveni sustavJedinstveni koncept mapiranja iskustva pacijenata pruža strukturiranu metodologiju koja pokazuje pacijentovo stajalište i kliničku stranu postupaka. Prilikom mapiranja upoređuju se podaci i mišljenja dobiveni tijekom dubinske analize, kao i stavovi svake strane i zapažanja iznesena tijekom rada.

Karta pacijentovog iskustva vizualnim sredstvima prikazuje pacijentovo stajalište, problematične aspekte i najučinkovitija rješenja za dano okruženje. Ove karte obično pokrivaju područje cijelog zida.

Blog

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime