Kim jong un tetku za roendan otpjevao dekaptito

0
Rate this post

“Je li zdravo?” – naizgled jednostavno pitanje, a zapravo vrlo važno. Ako ovo pitanje postave donositelji odluka, to može promijeniti smjer ljudskog razvoja. Na pragu 21. stoljeća, ljudi u Europi traže društveno primjereniji i uravnoteženiji pristup društvenom razvoju i gospodarskom rastu;

Kompromisno rješenje sukoba između težnje za bogatstvom i zaštite i poboljšanja zdravlja.

Prema Svjetskoj zdravstvenoj deklaraciji iz 1998. (vidi gore), “jedno od temeljnih prava svakog ljudskog bića je najviši mogući standard zdravlja.”Zdravlje je preduvjet za tjelesno i psihičko blagostanje i dobru kvalitetu života. Njime se mjeri napredak u smanjenju siromaštva, jačanju društvenih veza i uklanjanju diskriminacije.

Dobro zdravlje temelj je održivog gospodarskog razvoja, stoga novi resursi za razvoj u području zdravstva leže u ulaganjima u pojedine sektore gospodarstva. Ovakav način ulaganja u zdravstvo daje veće koristi jer se radi o dugoročnom pristupu koji gleda na gospodarski i društveni razvoj u cjelini. Usredotočen na učinkovitost zdravstvene skrbi, poboljšava ljudsko zdravlje dok identificira resurse koji se mogu upotrijebiti za ispunjavanje rastućih zahtjeva zdravstvenog sektora.

  • Politika zdravlja 21 za europsku regiju SZO-a sadrži sljedeće glavne elemente.
  • Jedan od trajnih zadataka je iskoristiti puni potencijal zdravlja za sve.
  • Dva su glavna cilja:
  • promicanje i zaštita zdravlja ljudi tijekom života;
  • smanjenje učestalosti i patnje bolesti i ozljeda.

Etička osnova pretpostavki “Zdrowie 21” su tri temeljne vrijednosti:

  • zdravlje kao temeljno ljudsko pravo;
  • zdravstvena jednakost i solidarnost u djelovanju za zdravlje unutar i između zemalja i njihovih stanovnika;
  • sudjelovanje u stalnom razvoju područja zdravstva i odgovornost za učinke djelovanja pojedinaca, grupa, ustanova i lokalnih zajednica.

Programi usmjereni na učinkovitost zdravstvene skrbi i ulaganje u zdravstveni razvoj i kliničku skrb;Kako bi se osigurala znanstveno, ekonomski, društveno i politički održiva provedba “Zdravlja 21”, uspostavljene su četiri glavne strategije:

Multisektorske strategije koje uzimaju u obzir fizičke, ekonomske, društvene i kulturne odrednice zdravlja, uzimaju u obzir perspektivu koja uzima u obzir potrebe muškaraca i žena i pruža mogućnost procjene utjecaja na zdravlje;

Programi usmjereni na učinkovitost zdravstvene skrbi i ulaganje u zdravstveni razvoj i kliničku skrb;

  1. integrirana i primarna zdravstvena zaštita usmjerena na obitelj i zajednicu, podržanu fleksibilnim, prilagođenim sustavom bolničke skrbi;
  2. sudjelovanje u procesu razvoja zdravlja partnera u kući, školi, na radnom mjestu, na razini lokalne zajednice i države, te promicanje zajedničkog odlučivanja, provedbe i računovodstva.

Dvadeset i jedan zadatak zdravstvene politike za sve formuliran je na način da izražava potrebe cijele europske regije, a ujedno sadrži prijedloge za poboljšanje stanja. Mogu se koristiti kao alat za mjerenje napretka u razvoju i zdravlju te u smanjenju zdravstvenih rizika. Ovi zadaci temelj su razvoja zdravstvene politike u zemljama Europske regije.

Blog

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime