Plenkovi tvrdi kako su mu pozhari u dalmaciji skoro pokvarili godishnji

0
Rate this post

Nacionalni i lokalni informacijski sustavi preduvjet su za razvoj zdravstvenog područja i praćenje učinkovitosti, dostatnosti i pravednosti zdravstvene politike.

Zahvaljujući sustavnom ocjenjivanju i praćenju, moći će se utvrditi u kojoj su mjeri postignuti ciljevi i izvršeni zadaci te koja pitanja zahtijevaju posebnu pozornost. Informacije o zdravstvenim pitanjima trebale bi biti pravilno pripremljene i lako dostupne političarima, menadžerima, zdravstvenim djelatnicima i srodnim područjima, te konačno društvu u cjelini.

Dobro upravljanje na svim razinama u području zdravstvene skrbi zahtijeva transparentnost

Jasno definiran obim odgovornosti i sustav poticaja za sudjelovanje u unapređenju zdravlja ljudi. Izvrstan način informiranja javnosti, educiranja i objašnjavanja važnosti zdravlja je uključivanje medija, poput televizije, te korištenje drugih informacijskih sustava, posebno internet.

Važno je pratiti i procjenjivati ​​etičke, znanstvene i društvene implikacije istraživanja u području medicinskih tehnika, posebice u području genetske tehnologije. Dostignuća genetike mogu doprinijeti i učinkovitijoj prevenciji i liječenju bolesti, ali njihova primjena treba poštivati ​​pravo pacijenta na dostojanstvo, autonomiju i pošteno postupanje. Uključujući javnost u raspravu o genetici, morate osigurati da su demokratske odluke temelj budućih političkih izbora.

Politika i partneri u provedbi postulata zdravlja za sve

Zdravlje za sve je integrirani pristup koji traži okvir politike za postavljanje prioriteta, odabir strategija i mobiliziranje resursa za zdravstvene aktivnosti. Nacionalne politike, temeljene na vrijednostima zdravlja za sve, daju motivaciju i daju okvir za djelovanje na razini regija, gradova i lokalnih zajednica, kao i staništa kao što su škole i radna mjesta.

Postavljanjem vrijednosti, iznošenjem mišljenja i identificiranjem mogućih strategija

Prilikom planiranja nacionalnih politika i programa iznimno je važno utvrditi tko bi ih trebao provoditi:

  • Postavljanjem vrijednosti, iznošenjem mišljenja i identificiranjem mogućih strategijastari čelnici javnog zdravstva ili drugi predstavnici izvršne vlasti, nacionalnih udruga zdravstvenih djelatnika, sveučilišta ili nacionalnih organizacija lokalne uprave.
    Konačnom usvajanju zdravstvene politike od strane parlamenta trebao bi prethoditi proces širokih konzultacija, čime se osigurava njezina potpora od strane cijelog društva.
  • Slična načela trebala bi se usvojiti za zdravlje za sve programe, odnoseći se na konzultacije na nacionalnoj i lokalnoj razini, na primjer s članovima Mreže zdravih gradova i drugim organizacijama.

Poticanje svih partnera na usvajanje vrijednosti navedenih u programu “Zdravlje 21” utjecat će na aktivnosti pojedinaca, organizacija, poduzeća i kućanstva. Naglasak treba staviti na umrežavanje, razumijevanje i partnerstvo za zdravlje na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, te osnaživanje ljudi u njihovim odlukama i postupcima.

Blog

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime